Telecenter AB

Grustagsvägen 3

572 36 Oskarshamn

0491 - 78 43 00
0490 - 76 26 70

Fax: 0491-78 43 05

Fibersvetsning / Nätverk PDF Skriv ut Skicka sidan
Tisdag, 10 Juni 2008 23:13

Nätverk

Telecenter AB är en av få aktörer i regionen som både har kompetens och resurser, i form av sofistikerad mätutrustning, för att klara av avancerad fiber svetsning i datanätverk. Företagets höga kvalitetskrav avspeglar sig naturligtvis på kundsidan. OKG och IP Only är de allra största kunderna inom det aktuella området. Vi utför också fiberinstallationer i industrilokaler samt i stadsnät.

Fibersvets Fluke mätinstr

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

Fiberoptiken fungerar på så sätt att ljusstrålen inuti kärnan totalreflekteras mot gränsytan till manteln. Således kan ljuset färdas mycket långa sträckor, förutsatt att kärnan är optiskt tätare än manteln och att infallsvinkeln mot mantelytan överstiger gränsvinkeln för totalreflexion.

Förddelar mot koppartråd:

Det är billigare än koppartråd, vilket gynnar operatören och konsumenten.

Det är tunnare än koppartråd. Därigenom blir det möjligt att bunta ihop fler fibrer i en kabel med en given diameter än koppartråd, vilket i sin tur gör att exempelvis fler telefonlinjer får plats.

Ljussignaler dämpas och förvrängs mindre i optiska fibrer än elektriska signaler i koppartråd. Därför räcker det att ha en sändare som förbrukar lite elektricitet. Dessutom krävs en förstärkare varje 100 km jämfört med 1,5 km för koaxialkabel. även här gynnas operatören och konsumenten.