Om Telecenter

Det började med försäljning av mobiltelefoni i slutet av 1990-talet. Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna. I dag är Telecenter AB ett komplett full service- företag inom kommunikation och säkerhet som hela tiden befinner sig i framkant.

Det betyder att de största produktområdena numera är säkerhetsutrustning som brandlarm, passagesystem, inbrottslarm och kameraövervakning samt arbete och service i fibernät och kontroll av datanätverk.

Telecenter utgår från kundens behov – oavsett om det handlar om säkerhet eller kommunikation – och har därför valt att arbeta med flera starka partners vars produkter företaget skräddarsyr till en vinnande helhetslösning åt kunden.

Telecenters innovativa tekniska kommunikationslösningar innebär att den enskilde kunden alltid uppnår bättre effektivitet och flexibilitet i organisationen. Något som genererar ökad lönsamhet och fördelar gentemot konkurrenter.

Fibersvetsning och kontroll av datanätverk med avancerade instrument är en annan viktig del i verksamheten.

Att kompetensen är hög bekräftas av att OKG, SKB Svensk Kärnebränslehantering, IP Only, Cygate och Scania är fem större kunder. På säkerhetssidan är kunnandet också stort. Telecenter levererar lösningar som skapar säkerhet och trygghet på en rad olika sätt, bland annat genom att videoövervakning integreras med passagesystem.

Spetskompetens finns och det finns flera förklaringar. Kontinuerlig kompetensutveckling är en. Medarbetare med långvarig erfarenhet en annan. Mod att anställa unga medarbetare med extraordinär kunskap i den allra senaste datatekniken, en tredje. Det och förmågan att alltid hålla vad man lovar, innebär att Telecenter är ett ledande företag i regionen när det gäller säkerhet och kommunikation.

Kärnkraften och deras underleverantörer är också ett stort ben, i princip all vår personal är säkerhetsprövade vilket innebär att vi med relativt kort varsel kan ställa upp med personal vid behov.