Brand- & utrymningslarm

” Telecenters skräddarsydda lösningar

innebär att den enskilde kunden alltid

får ett larmsystem dimensionerat för sina

lokaler och verksamhet ”

Telecenter är certifierad anläggarfirma brandlarm och hjälper till med projektering, försäljning, installation, utbildning, driftsättning och service.

Anläggarintyg och service/OR-ritningar.

Bland våra kunder märks tillverkningsindustrier, kontor, hotell, vårdboenden, tjänsteföretag och kärnkraftsindustrin.

Ett brandlarm skyddar inte mot brand. Men det är en viktig del i det totala brandskyddet.
Brandlarmets uppgift är att så tidigt som möjligt indikera brand och ge information så att rätt åtgärder kan sättas in, allt för att rädda liv och minimera skador på egendom. Utbudet av brandlarms- och utrymningssystem är stort. Telecenters skräddarsydda lösningar innebär att den enskilde kunden alltid får ett larmsystem dimensionerat för sina lokaler och verksamhet. Lagar och förordningar ställer stora krav på en larminstallation. Krav som Telecenter AB lever upp till med råge.

Har du onödigt dyra servicekostnader?

Problem med smutsiga detektorer?

Eller problem med onödiga larm?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Jesper Jansson,
0491-78 43 18
jesper@telecenterab.se

Peter Jansson,
0491-78 43 03
peter@telecenterab.se

Läs mera på http://www.notifier.se/