Passage- & Larmsystem

” Telecenter har den rätta lösningen när det gäller integrerade installationer ”

I en verksamhet där många människor passerar in och ut är det inte bara smidigt med ett elektroniskt passersystem, det höjer också säkerheten. När kort eller taggar används slipper man dyr och osäker nyckelhantering samtidigt som medarbetarna kan ha olika behörigheter beroende på funktion eller ansvarsområde. Användaren kan också konfigurera systemet för att passa sitt unika behov, till exempel vill man kanske att alla medarbetare alltid ska gå in genom huvudingången, annars fungerar inte deras tag eller kort på någon annan dörr. Passerlösningen är skalbar och passar med andra ord alla behov. Dessutom administreras allt från en och samma programvara, oavsett om det gäller en mindre industrilokal eller flera platser utspridda i landet.

Läs mera på: www.rco.se

Ett inbrottslarm är som allra mest effektivt när det har en avskräckande verkan så att personer med planer på inbrott avstår från att göra ett försök. Larmet kan även avbryta ett pågående inbrottsförsök genom att kraftiga sirener och blixtljus går igång i och utanför fastigheten. Genom dessa blir omgivningen varse om vad som pågår. En vanlig lösning är att larmet även går direkt till en larmcentral så att en utryckning till platsen för inbrottet kan ske.

Telecenter har den rätta lösningen när det gäller integrerade installationer.
Produkterna kännetecknas av den bästa möjliga detekteringen och drifttid,
samt att antalet oönskade larm reduceras.


Länkar: http://www.rco.se/produkter/larm/

Vill du känna dig tryggare?

Kontakta Robin Nilsson
0491 – 78 43 07
robin@telecenterab.se