Nätverk & Fiber

Telecenter AB är en av få aktörer i regionen som både har kompetens och resurser för att klara av avancerad fibersvetsning och installation av kopparkablage i datanätverk. Företagets höga kvalitetskrav avspeglar sig naturligtvis på kundsidan. OKG och IP Only är ett par av de allra största kunderna inom det området.

Telecenter AB är med från början till slut, vi projekterar, planerar, installerar, kontrollmäter och dokumenterar anläggningen. Allt från en komplettering av ett befintligt datanätverk till en nybyggnation av fiber i en hel stadsdel, helt efter kundens önskemål.

Telecenter AB har sofistikerad utrustning för kontrollavmätning av både koppar- samt fibernätverk. Våra instrument kalibreras årligen för att du som kund ska veta att anläggningen korrekt utförd och håller europeisk standard. Tack vare detta vet du som kund att anläggningen kommer klara många år framöver.

Vilket behov har du?

Ring Johan, 0491-78 43 15

Eller maila till: johan@telecenterab.se