Telecenter AB

Grustagsvägen 3

572 36 Oskarshamn

0491 - 78 43 00
0490 - 76 26 70

Fax: 0491-78 43 05

Passagesystem PDF Skriv ut Skicka sidan
Lördag, 7 Juni 2008 04:30

Säkerhetssystem

Passage
Entro

I en verksamhet där många människor passerar in och ut är det inte bara smidigt med ett elektroniskt passersystem, det höjer också säkerheten. När kort eller taggar används slipper man dyr och osäker nyckelhantering samtidigt som medarbetarna kan ha olika behörigheter beroende på funktion eller ansvarsområde. Användaren kan också konfigurera systemet för att passa sitt unika behov, till exempel vill man kanske att alla medarbetare alltid ska gå in genom huvudingången, annars fungerar inte deras tag eller kort på någon annan dörr. Passerlösningen är skalbar och passar med andra ord alla behov. Dessutom administreras allt från en och samma programvara, oavsett om det gäller en mindre industrilokal eller flera platser utspridda i landet.

Läs mera på:

www.rco.se